Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Artiklis on eitatud peaaegu kõiki evangeeliumi põhitõdesid: Jeesuse isiksus, lunastustöö, ülestõusmine, taevaminek, taastulek ning kohus maailmale.
1. Artikli algus
a. Esitatud on, et Jeesus sattus konflikti juutidega Piibli alguses erinevate loomisloode pärast. Jeesus olevat olnud “uuendatud” loomisloo poolt.
b. Märkus: Piibli loomislugude eestikeelses tõlkes esinevad sõnad, Jumal ütles “tehkem”, Jumal “lõi” ja Jumal “valmistas“ inimese. Siin pole uuendust, mõiste on sama.

2. Jeesuse lunastustöö
a. Artikkel: “Nõnda Jee-use ristilöömine oli kuritegu, mille poolt meie ei tohi olla.”
b. Märkus: Meie käest pole küsitud, kas oleme poolt või vastu. Oleme seatud fakti ette “sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu, tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres.”(Rm 3:23-25) Kristuse ristilöömine oli muidugi kuritegu, ent suurem traagika on see neile, kes pattude andestust lunastustöös vastu ei võta. Traagika neile, isegi Kristusele, kes siis suri ilma asjata nende eest, kes selle (s.t. lunastustöö) “poolt” ei ole.
3. Jeesuse ülestõusmine
a. Artikkel: “Jeesus andis jüngritele ka teada, et teda tappa ei saada, sest kolme päeva pärast ta tõuseb üles” . . . ”Kui Jeesus vangistati ja lasti risti lüüa Pilatuse poolt, siis ta suri ajutiselt ja maeti” . . . “Kuna Jeesust tappa ei saadud, nagu ta ka teada oli andnud, et peale ristilöömist kolmandal päeval tõuseb üles, mis ka toimus” . . . Jeesus “elas maa peal edasi, antud juhul Indias, või (pidi) leidma teise maa, kus ta elada oleks saanud ja kuhu maetud oleks.”
b. Märkus: Jeesust tappa ei saadud, aga ta tõusis üles – millest? Jeesuse minek Indiasse, abiellumine seal (nagu artiklis), paistab olema laenatud ühelt omaaegselt Vene hereetikult, millisel teoorial pole mingit ajaloolist realiteeti. Kõne all oleva artikli autor püüab näidata, et ülestõusnud Jeesus oli tavaline inimene, mis ei ole liinis Jumalasõnaga.
4. Ülestõusnud Jeesuse ihu
a. Artikkel: “Jeesus andis neile (jüngritele) teada, et ta vaim ei ole ja sõi kala nende ees”(Lk. 24:42)
b. Märkus: Jeruusalemas sõi ülestõusnud Jeesus jüngrite ees näitamiseks, et temal, kui vaim, on ka ihu. Luuka evangeeliumis Emmause teel, kus ülestõusnud Jeesus istus nendega lauas, “võttis leiva, õnnistas ja murdis ja andis neile. Siis nende silmad läksid lahti ja tundsid tema ära. Ja ta kadus nende silmist.” (Lk 24:30,31) . . . “Kui nüüd õhtu aeg oli sama nädala esimesel päeval ja uksed olid lukus seal, kus jüngrid olid kartuse pärast juutide eest, siis tuli Jeesus ja seisis keskel nende seas ja ütles neile: Rahu olgu teile.” Jeesus polnud ainult vaim. Ülestõusmisel oli (Joh 20:19) temal kirgastatud ihu, mis ei allunud enam aja ja ruumi füüsilistele seadustele. Kirgastatud ihu on ka tõotatud Jeesuse omadele nende ülestõusmisel: “Sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame Issandat Jeeust Kristust kui Õnnistegijat, kes meie alanduse ihu muudab oma äraseletatud ihu sarnaseks väge mööda, millega ta võib ka kõik teha oma alamaks.”(Fi 3:20,21)
5. Kristuse taastulek ja kohtumõistmine
a. Artikkel: “Jeesus ei tule kohut mõistma elavate ja surnute üle, nagu ta ka kehaliselt taevasse ei läinud.”. . . “See kuulutus Jeesuse jälletulemisest ja kohtumõistmisest on juba läinud täide Juuda sõjas 70 AD kui Jeruusalemma linn purustati…”
b. Märkus: Jeruusalema hävingu Jeesus kuulutas ette (vt. Lk 19:41-44), mis ka juhtus, aga kohtumõistmine sellele linnale pole mitte kohtumõistmine tervele maailmale Jeesuse taastulekul: “Meie kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees”(2.Kor 5:10) ja “vaata tema (Kristus) tuleb pilvedega ja kõik silmad saavad teda näha, ja need kes tema läbi pistsid. (Ilm 1:7)
*****
Piibli mõistmiseks on vaja ka ilmutust: “Siis ta (Jeesus) avas nende (jüngrite) mõistuse, nõnda et nad kirjadest aru said.”(Lk 24:45) Uuen-dust ehk reformi (re-formatsiooni) on küll vaja, aga mitte ära Jumalasõnast, vaid tagasi Jumalasõna ja Jumala Sõna, s.t. Kristuse isiku (vrdl. Joh 1:1,14) juure. Piibel lõpeb sõnadega, et ei tohi midagi Jumalasõnale (meile avaldatud Piiblis) juure lisada, ega midagi sealt ära võtta.
Valdeko Kangro,
abipraost em.

 

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo