Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele väljaspool Eestit läbi muusika, kirjanduse, etenduskunstide, filmikunsti, kujutava kunsti, muuseumide, rahvakultuuri, arhitektuuri, disaini ja väliseesti kogukondadega seotud kõrgetasemeliste kultuurisündmuste toetamise. 

 

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas. Kui taotleja taotleb mitme projekti rahastust, tuleb iga projekt esitada eraldi taotluses. 

 

Taotlusvoor avatakse 15. detsembril 2018 ja taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2019.

 

Toetust võivad taotleda: Eestis registreeritud juriidilised isikud, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad. 

 

Taotlusvoorust toetatakse: 

osavõttu Eestile olulistest kõrgetasemelistest kultuurisündmustest ja Eesti fookusega rahvusvahelistest suurüritustest;

 

kõrgetasemeliste kultuuriprojektide, sealhulgas kontsertide, etenduste, näituste jms korraldamist;

 

Eesti kultuuripäevade ning Eesti festivalide korraldamist ja neist osavõttu;

 

osavõttu rahvusvahelistest kontaktvõrgustiku sündmustest, välismaal toimuvatest residentuuridest, esitlusfestivalidest, ning teistest Eesti kultuuri rahvusvahelistumist soodustavatest sündmustest.

 

Taotlusvoorust ei toetata:

projekte, mida on eelnevalt „Eesti kultuur maailmas“ taotlusvoorust juba toetatud;

 

projekte, mille raames on tegevused tehtud/sündmus toimunud enne taotluse esitamist;

 

osalemist töötubades või teistes enesetäiendamisele suunatud ettevõtmistes;

 

teoste loomist;

 

projekte, mis ei ole piisava põhjalikkusega ette valmistatud või on alles kujunemisjärgus.

 

Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 80%. Toetuse osakaalu arvestamisel võetakse arvesse kogu riigipoolset panust kokku. Vähemalt 20% projekti abikõlblikest kuludest peab olema kaetud vahenditest, mis ei ole riigi, kohalike omavalitsuste või muude EL institutsioonide või fondide poolt antud tagastatav või tagastamatu toetus.

 

Taotlusvoorust eraldatava toetuse alampiir projekti kohta on 4000 eurot ja ülempiir 60 000 eurot. Taotlusvoorust eraldatavate toetuste kogumaht kahe vooru peale kokku on 650 000 eurot.

 

1. vooru projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar - 31. detsember 2019.

 

2. vooru projekti abikõlblikkuse periood on 1. mai - 31. detsember 2019.

 

VES/kultuuriministeerium

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo