Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides XXII
Esinduskogu aastakoosolek

 

EANC

 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides XXII esinduskogu pidas 14. ja 15. novembril kahepäevast aastakoosolekut, esimest korda virtuaalselt.


Koosolekul osalesid kõik 28 valitud esinduskogu liiget, pluss ERKÜ Washington, DC büroo direktor ning ERKÜ tegevjuht. ERKÜ esimees Marju Rink-Abel avas koosoleku, tänades kohalolijaid ja tervitades külalisi.

 

Enne töö algust pidas palvuse diakon Gilda Karu; mälestati 2019. ja 2020. a. lahkunud ERKÜ esinduskogu liikmeid (Arne Kalm, Mati Kõiva, Jüri Martinson, Eino Moks, Peeter Kiik, Priit Parming, Tõnu Vanderer).

 

Koosoleku juhatajateks valiti Eric Suuberg ja Tiina Urv.


Esinduskogu aastakoosolekuga ühines Eesti Vabariigi rahvastikuminister Riina Solman 14. novembril ning tervitas Zoomi vahendusel ERKÜ esimeest Marju Rink-Abelit ja esinduskogu liikmeid ja abilisi, tänades ERKÜt ja kõiki neid, kes USAs aitavad hoida eesti kultuuri.

 

Ta rõhutas: “ ... olgu meil alati meeles ühine siht: eesti rahvuse ja kultuuri hoidmine seal, kus meie eestlased on oma kodud leidnud.

 

Ei tohi unustada eestlasi ja Eesti juurtega inimesi, kes elavad ajutiselt või püsivalt välismaal. Iga eestlane on väärtuslik!”


Rahvastikuministeeriumi ametnikud Keit Spiegel ja Martin Liput tutvustasid lähemalt Üleilmse eestluse koostöökomisjoni tööd ja sihte.

 

Üleilmse eestluse programmi eesmärk on Eesti identiteedi edendamine ja säilitamine võõrsil; võõrsil asuva eestlaskonna ja Eesti sõprade kaasamine Eesti ühiskonna ellu ja arengusse, koostöö edendamine ning kvaliteetsete konsulaarteenuste tagamine ja Eestisse tagasipöördumise ning Eesti eluga (taas)kohanemise toetamine. 

 

ERKÜt esindavad komisjonis Marju Rink-Abel ja Sirje Kiin.


Diskussioonis rahvastikuminister Solmaniga tulid esile ka mitmed praktilised väljakutsed ja soovitused, millega saaks Eesti pool abiks olla: nt USAs elavate eesti perede raskused saada eestikeelseid lasteraamatuid, kui elukoht on kaugel eesti koolidest ja keskustest; mitte-eestlastest abikaasade ja pereliikmete suurem kaasamine Eesti üritustesse jne.


Tihedasse päevakorda mahtusid ERKÜ töögruppide arutlused Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides tuleviku ja struktuuride tõhustamiseks, noorte põlvkondade kaasamiseks ja uuteks initsiatiivideks.

 

Peale põhjalikku arutelu võttis esinduskogu vastu 2021 tegevuskava ja vastava eelarve, mis näeb ette laiendatud tegevust kultuurivaldkonnas uute initsiatiivide näol, nt uue kultuuri- ja kirjandusauhinna loomine, laiendatud koostöö kohalike seltside ja organisatsioonidega ning toetus eesti noorte initsiatiividele.

 

Kavas on edasi toetada Eesti huvide tutvustamist USA valitsusele ja avalikkusele ning eesti kultuuri, keele ja ajaloo säilitamine.

 

ERKÜ on endiselt aktiivne üleilmses eestluses  (Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, Üleilmse eestluse koostöökomisjon jne). ERKÜ esindajate rühma ÜEKNi juhatuses valiti praegune ERKÜ juhatuse liige Maia Linask.   


Koosoleku jooksul üllatasid videotervitustega ja oma tegevuste ülevaadetega mitmed organisatsioonid, kellele on ERKÜ lähiminevikus toetust andnud, nt ajaloolane Helga Merits (dokumentaalfilmi projekt Seabrook Farms põgenikeküla kohta), Eesti Skaudi- Ja Gaidi-Sõprade Seltside Liit USAs, Eesti Skautide Malev USAs, Eesti Gaidide Malev USAs, Chicago Eesti Maja ja Chicago Eesti Kool.

 

Esinduskogu kõnetas ka Broadway’le pürgiva muusikali “Singing Revolution: The Musical” lavastaja Tony Spinosa ja tuntud eesti kultuurikandja ja laulja Kristi Roosmaa-Tootell.

 

Tutvustamas oma programmide olulist tegevust ja tulevikuplaane ning avaldades erilist tänu ERKÜle märkimisväärse ja järjekindla toetuse eest kõnelesid Ühendatud Balti Ameerika Komitee (JBANCi) tegevjuht Karl Altau ja video kaudu Vaba Eesti Sõna peatoimetaja Kärt Ulman.  


ERKÜ aastakoosolekult oli kuulda tugevat ja postiivset lähtumist, töökat ja loomingulist koostööd ning palju ideid ja energiat edaspidiseks.

 

Peale koosolekut võttis ERKÜ esimees Marju Rink-Abel koosoleku kokku, öeldes: “Palju tehtud, palju otsustatud, palju ees! Tänud kõigile!” 

 

Nagu ikka, lõpetati ERKÜ aastakoosolek Eesti hümni ühislaulmisega.


Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on USAs registreeritud 501(c)3 mittetulundusühing, kelle tegevus on rahastatud suuremalt jaolt eesti kogukonna annetustest.

 

ERKÜ tänab meie lahkeid rahalisi ja ka moraalseid toetajaid ning partnereid, tänu kellele on võimalik edukalt edasi viia ERKÜ missiooni, toetada ja hoida eesti keelt, kultuuri ja ajaloo säilimist, tutvustada Eestit ja Eesti huve ning seista vaba ja demokraatliku Eesti eest.

 

Koos oleme tugevamad!

 

Lugege lähemalt ERKÜ tegemistest ja toetatud projektidest veebiaadressilt www.estosite.org ja jälgige meid Facebookis www.facebook.com/EstonianAmerican

.  
Kirjutada/annetada Eesti Rahvuskomiteele Ühendriikides saab tavaposti teel: EANC – ERKÜ,  c/o Exec. Director Leelo Linask, 16 Pepperidge Rd., Monroe, CT 06468, või e-posti kaudu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Leelo Linask
ERKÜ tegevjuht

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo