Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

 

18.-28. septembrini kestnud Halifaxis (Nova Scotia, Kanada) alanud Eesti Logistikaklastri esimene Põhja-Ameerika missioon jätkus nädala teises pooles Chicagos ja Baltimores.  Mõlemas linnas korraldati koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Washingtoni Suursaatkonna, Chicago aukonsuli ja kohalike WTC-dega (World Trade Center) Eestit, meie logistikasüsteemi, väärtuspakkumist ja konkurentsieeliseid tutvustavad seminarid. Seminaridel osales ligi 40 inimest kummaski linnas.  Kutsutute seas olid eelkõige Venemaale, SRÜ-sse ja Kesk-Aasiasse eksportivate ette-võtete esindajad ning neid teenindavad logistikafirmad. Chicago ja Baltimore kohtumistel sealsete juhtivate eksportööride ning logistikaettevõtetega selgus, et huvi Eesti kaudu töötamise vastu on suur, kusjuures paljud neist polnud varem sellisest võimalusest isegi teadlikud. Suurt tähelepanu pälvisid äriseminaridel Eesti Raudtee ja EVR Cargo poolt esitletud regulaarsed konteinerrongi ühendused Moskva, Kasahstani, Valgevene, Ukraina ja Kesk-Euroopaga. Eesti konkurentsieelised – kiire läbimisaeg, turvalisus ja soodsad kogukulud – osutusid ameeriklaste jaoks kaalukateks argumentideks. Näiteks Kasahstani suunduvate vedude korral kasutatav alternatiivmarsruut TRACECA, mis kulgeb üle Vahe-, Musta- ja Kaspia merede ning transiidina läbi Gruusia, Armeenia ja Azerbaidzaani, on oluliselt komplitseeritum, aeganõudvam ning kokkuvõttes ka kulukam. Eesti tugevuste ilmse kinnitusena võeti Tallinna Sadama kaudu teostatavaid NATO vedusid Afganistani. Teadupärast lisandus juba paar aastat regulaarselt toimuvatele konteinervedudele käesolevast kevadest ka Afganistani suunaline lennukikütuse transiit.  Potentsiaalsete klientide leimiseks viis Logistikaklaster oma esimese tegevusaasta jooksul läbi kolm uuringut. Nende tulemusena selgitati välja Eesti transiidi jaoks suurimat perspektiivi omavad tooterühmad, kaubamahud, eksportöörid USA-s ja importöörid Venemaal, Valgavenes ning  Kasahstanis. Samuti kaardistati nende kaubavoogude liikumise teekonnad peamiste konkureerivate koridoride Leedu, Läti, Soome ja Venemaa oma sadamate kaudu. Koostatud unikaalsete andmebaaside toel, millesarnaseid ei eksisteeri seni ühelgi Eesti riigiasutusel ega ka klastrivälisel ettevõttel, jätkatakse aktiivsete arendus- ja ühisturunduslike tegevuste ning strateegilise müügiga. Kanadas ja USA-s pakuvad klastrisse kuuluvatele firmadele tõsist huvi külmutatud toidukaubad, mille suuremahuline transiit on võimalik taaskäivitada seoses Koidula uue piirijaama avamisega käesoleva aasta 3. septembril. Oluline roll külmutuskaupade transportimisel on Halifaxi sadamal ja CN-i kiiretel raudteeühendustel. Mitmed suured liha, linnuliha ja mereandide eksportöörid paiknevad Kanadas, Chi-cago ning Baltimore ümbruses.  Teiseks kõrge prioriteetsusega tooterühmaks USA-s on nii kasutatud kui ka uus põllumajandustehnika, kaevandus- ja tööstusmasinad ning veoautod, mida veetakse arvestatavates kogustes nii Venemaale, Kasahstani, Valgevenesse, kui ka Ukrainasse.  Kolmandaks tähtsaks toodete grupiks on suuregabariidilised ja raskekaalulised projektikaubad, mis vajavad eritransporti. Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks nafta- ja gaasitööstuse ning energeetika sektori masinate osad ja seadmed, tehaste tootmisliinide osad, raudteeveerem, kaatrid ja jahid. Nii veerevtehnika kui projektikaupade transpordi korraldamiseks Venemaale, SRÜsse, Kesk-Aasiasse ja Afganistani on Eestil väga head eeldused. Seda tänu Spliethoffi regulaarsele ro-ro otseühendusele Baltimore ja Paldiski Lõunasadamate vahel (ESTEVE Terminal). Laev, mis sõidab liinil Baltimore-Jacksonville-Paldiski-Hamina, on täielikult koormatud vaid USA suunal, kuhu ta veab Soomest paberit. USAst tagasi tulles on koormatus madal, mis võimaldab pakkuda Euroopa suunal eriti soodsaid mereveo tariife. Toimunud kohtumistel Spliethoffi, Baltimore sadama ja sealse ro-ro terminali esindajatega lepiti kokku edasistes ühistegevustes Baltimore-Paldiski suunalise veomahu kasvatamiseks.   Washingtonis (DC) ja New Yorgis leidsid aset mitmed klastri jaoks olulised kohtumised. Hiljuti Washingtonis ametisse asunud EV suursaadik USAs, proua Marina Kaljurand, korraldas Logistikaklastri delegatsioonile vastuvõtu, mille käigus kooskõlastati saatkonna, aukonsulite ja klastri vaheline edasine koostöö USA turul. Washingtonis kohtuti NATO Afganistani tarnete koordinaatoritega. New Yorgis valmistati ette Logistikaklastri järgmisele aastale kavandatavat teist Põhja-Ameerika missiooni.   Äsjalõppenud Kanada ja USA missioonil osalesid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Raudtee, EVR Cargo, Tal-linna Sadama, CF&S Estonia, Alekon Cargo, ESTEVE Terminali, RRK ja Eesti Logistikaklastri esindajad.  Eesti Logistikaklaster on 2010. aasta septembris käivitatud ühisprojekt, mis keskendub liikmete  rahvusvahelisele turundusele,  Eesti logistiliste eeliste tutvustamisele sihtturgudel, vabasid ressursse hõlmavale tootearendusele, logistikaalastele haridusküsimustele ning ettevõtete koostööle IT vallas. Kahe ja poole aastase kestvusega klastriprojekti toetab 818 tuhande  euroga EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist klastrite arendamise programmi raames. Lisainfo: Illimar Paul, arendusjuht,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Web: http://www.transit.ee/logistikaklaster  

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo