Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides XX Esinduskogu valimised kuulutas 18. jaanuaril 2010. a. välja ERKÜ Valimiste Peakomitee. Kandidaatide sooviavalduslehtede tagastamise tähtaeg oli 2. märts 2010.  Valimiste Peakomitee pikendab sooviavalduste esitamise tähtaega 60 päeva, s.t. kuni 3. maini 2010. a., kuna 2. märtsini ei saabunud miinimium 50 kandidaati, mis esimesel üleskutsel on nõutud ERKÜ põhikirja alusel. 
Palun kaasake oma sõpru ja tuttavaid kandideerima! ERKÜ president Marju Rink-Abel oma Eesti Vabariigi aastapäeva tervituses kutsus üles ja sõnastas väga selgelt ERKÜ eksisteerimise vajaduse:
“Tahan eriti tunnustada meie organisatsioonide, koguduste, ja ürituste juhte, toimkondi, ja korraldajaid, kes suures enamuses vabatahtlikult eestluse säilitamiseks tegutsevad. See generatsioon, kes Eestist põgenes ja siin lõi “väikese Eesti” koos oma traditsioonidega ja Eesti vaimuga, on enamuses läinud. Järgmine põlvkond kannab seda eesti ühiskonda praegu edasi. Kuid kui kauaks ja mis vormis? Kas suudame järgmisi põlvkondi ka eestluse juurde tuua? Milline peaks olema meie “väike Eesti” tulevikus ja mis peaksid olema selle sihid? Praegu ei ole vastuseid nendele küsimustele, kuid nende üle käib arutelu…Kutsun teid üles kandideerima ERKÜ-sse, meie keskse organisatsiooni Esinduskokku, kus on võimalik oma piirkonda esindada ja kaasa rääkida nendes tähtsates küsimustes. ERKÜ ootab uusi ja nooremaid inimesi oma koosseisu, olenemata eesti keele oskusest.“

Veelkord informatsioon ERKÜ valimiste kohta:
ERKÜ ehk eestlaste keskorganisatsioon USA-s on ameerika eestlaste esindaja ja toetaja rahvus-poliitilistes valdkondades kui ka rahvusliku tegevuse ja kultuuri arendamises. Esinduskogu on kokku kutsutud vähemalt kord aastas eelmise aasta aruannete kinnitamiseks, algava aasta eelarve ja tegevuskava vastuvõtmiseks ning kõigi teiste päevakorda võetud küsimuste otsustamiseks. Praegu on kavas kokku kutsuda uus Esinduskogu septembris, 2010, Baltimore lähedal.
Kandidaadiks võib end üles seada iga Ameerika Ühendriikides elav eestlane, kes:
1.    on valimistähtpäeval 21 aastat vana;
2.    pärineb kodakondsuselt Eestist või
3.    kuulub USA eesti ühiskonda perekondliku kuuluvuse tõttu või
4.    ennast valimistõendil eestlasena registreerib ja
5.    vastab ülejäänud ERKÜ põhikorra paragrahv 9 nõuetele.
Sooviavalduse lehti nii inglise kui ka eesti keeles ja infot saab Valimiste Peakomiteelt ning ERKŰ koduleheküljelt www.estosite.org
Lõplik kandidaatide nimistu koos valimisjuhisega avaldatakse Vaba Eesti Sõnas ning samal ajal määratakse kindlaks valimistähtpäev ja saadetakse valimismaterjal kõigile, kelle aadress on ERKÜ andmebaasis. Valimisaeg kestab valimismaterjali kättesaamisest kuni valimistähtpäeva keskööni.  Saadetised, mis kannavad valimistähtpäevast hilisemat postitempli kuupäeva loetakse kehtetuks.
Valijad võivad olla kõik USA-s elavad eestlased, kes on valimistähtpäeval vähemalt 18 aastat vanad, ei ole oma üldist valimisõigust USA seaduste või kohtuotsuste alusel kaotanud ning kelle tegevus ei ole vastuolus ERKÜ eesmärgi ega selle saavutamisega (põhikorra para. 2 ja 3).
Sooviavalduslehti saab printida ERKŰ koduleheküljelt www.estosite.org, tellida Valimispeakomiteelt e-maili kaudu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) või taotleda tavalise postiga allolevalt aadressilt:
EANC
5426 Chieftain Circle
Alexandria, VA 22312
Küsimustega peale eposti kasutamist võite pöörduda ka telefonitsi: 703-354-1577.

Gris Livieri
Valimiste Peakomitee esimeesTellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo