Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Alljärgnevalt on Teil võimalik tutvuda ERKÜ XX Esinduskogu kandidaatide elulugudega.

Nimetatud info on saadaval ka ERKÜ koduleheküljel (www.estosite.org)

Ametlik valimissedel koos tagastatava ümbriku ja juhistega saadetakse ERKÜ kartoteegis olevatele isikutele hiljemalt 1. juunil 2010. a. Valimissedelid peavad olema komiteele tagastatud hiljemalt postitempliga 9. juuli 2010. a., mis on ERKÜ XX Esinduskogu viimaseks valimispäevaks.

Valimissedeleid ja infot saab ka Valimiste Peakomiteelt ning infot ERKŰ koduleheküljelt.

Kutsume kõiki kaasmaalasi valima ERKÜ XX Esinduskogu.

KRISTA ALTOK-TASSA - I have been active in the Estonian community from early age, first as a girl scout, and later as a folkdance and choir conductor.  Since the mid-1990s I have facilitated trade and investment between Estonia, the Baltic’s and the U.S, leading numerous trade and travel missions to the region and am co-founder of the Estonian American Chamber of Commerce & Industry.  I am currently   engaged full-time in introducing Estonian mobile parking to the U.S. marketplace. - My parents instilled in me a commitment to my Estonian heritage, and it remains intrinsic to my being.  I hope to inspire and encourage others to express themselves through their heritage, and their commitment to Estonian culture and business development. YLO ANSON – Dipl. El insener (erus 1991. a.); erukolonel USA maajõududest (erus 1990. a.); ERKÜ Esinduskogu koosseisus ca 40 aastat; revident ca 25 aastat. Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Täiskogu koosseisus 33 aastat, esimees 1993-2005. -  Kandideerin Esinduskogusse seetõttu, et ERKÜ on tunnustatud eestlaskonna esindus USA’s; ERKÜ töö/tegevus on oluline eestlaskonnale nii siin mandril kui ka Eestis. AVE BARKER – Sündinud ja kasvanud Tallinnas akadeemikute perekonnas, haridust omandanud Tallinna 7. Keskkoolis, Eesti Kunstiülikoolis ja Humanitaarinstituudis. 1990. aastast elab USAs. Täiendkursused disaini alal UCLAs. Fotograffix stuudio omanik (www.fotograffix.net). Tema fotosid on demonstreeritud Eesti Kultuuripäevadel New Yorgis ning artikleid avaldatud Eesti ajakirjanduses, viimati Õhtulehes 18. mai 2009. a. Lisaks fotograafiale teenib elatust meditsiini vallas ning kasvatab kahte poega. Kogu pere tegeleb mahepõllumajandusega Lõuna-Jersey osariigis, spetsialiseeruvad kanakasvatusele ja orgaaniliste pruunide munade toodangule. Kirjutab oma elust ja juhtumistest blogis http://ave-ameerikas.blogspot.com, aktiivne New Yorgi Eesti Maja seltsis, ja kuna vanemad elavad siiani Tallinnas, reisib tihti kodu-Eestisse ning hoiab end kursis nii Eesti kui USA poliitika ja aktuaalsete teemadega. 20. märtsil käis koos mehega Washington DCs sõjavastasel protestimarsil meelt avaldamas. -  ERKÜ oleks loogiline jätk minu huviorbiidile ja loodetavasti saaksin oma kogemuste põhjal konstruktiivselt kaasa aidata. ÜLLE EDERMA - (sünd. Põldma) on sündinud 1933. a. Tartus, põgenes vanematega Seabrooki. Lõpetas Guilford College’i B.S. kraadiga, omades õpetaja elukutset. Õppis edasi University of North Carolina at Boone’is geoloogia alal. Õpetas geoloogiat N.C. koolides 20 aastat. Siirdus tagasi New Jersey’sse 1983. a. ja töötas 12 aastat ühes erakoolis Manhattanil olles „Science Coordinator and Upper School Science Teacher“; on nüüd pensionäri elu nautinud pea 15 aastat. Tal on kolm täiskasvanut last ja mitu lapselast. On ühiskonna töö vastu alati huvi tundnud ja selles kaasa löönud. On üle 25. a. aktiivne olnud Balti riikidega ühenduses olevate poliitiliste aktsioonidega ja osalenud pea kõikidel JBANC’i konverentsidel Washingtonis ja muudel üritustel. Kuulub New Yorgi Haridusseltsi, oli selle juhatuse liige mitu aastat, olles sekretär/protokollija; on Lakewoodi Eesti Ühingu liige ja osaleb Seabrooki Eesti Seltsi töös. Kuulub NY EELK’sse. Akadeemiliselt kuulub korp! Filiae Patriasse, olles selle eestseisuses. On tegutsenud NYEHS Long Islandi Laste Suvekodus 1995. a. ja 2005-2008. a. On New Yorgi Meeskoori toetavliige. On aidanud kaasa EABS’i projektidele tuua noorsoo juhte Eestist siia, et nende silmaringi laiendada ja nende tööd seal tiivustada. On olnud ERKÜ esinduskogu ja juhatuse liige 8 aastat sekretärina ja ÜEKN’i delegaat. On kirjutanud mitmeid ERKÜ’ga ühenduses olevaid artikleid VES’is ilmumiseks, jm. ning proto-kollinud Esinduskogu ja juhatuse koosolekuid. On sidet pidanud Eesti Koondisega Karoliinas, olles sealse piirkonna direktor. -  Olen huvitatud Eesti ühiskonna tööst ja Rahvus-komitee eesmärkide saavutamisest ning pean koosole-kutel osalemist kohustuseks, püüdes alati kohal olla. KATRIN ELISTE - Olen sündinud ja üles kasvanud Läänemaal Kullamaa vallas. Peale Eesti Põllumajandusakadeemia lõpetamist Tartus kolisin Ameerikasse, kuhu olen püsima jäänud. Tööalaselt olen aastaid töötanud erafirmades, mis tegelevad viisade ja Ameerika passide käsitlusega. Koduseks keeleks on ikka olnud ja jäänud eesti keel. Ka minu poeg Rene, kes kolis siia nelja-aastasena ja kes sel aastal  lõpetab keskkooli, räägib head eesti keelt. Matkahuvilisena ja ideega vallutada Ameerika Ühendriigi iga osariigi kõrgeim tipp, oleme koos Renega Eesti lippu lehvitanud 12 osariigi kõrgemas tipus. -  Olen toetanud koduselt eestlust ja Eesti tegemisi siinpool ookeani.  Aeg kapist välja tulla! LEIF FRITZELL – I was born in Columbia, Missouri to an Estonian mother and Scandinavian father in 1982. When I was 12 years of age my family relocated to Corvallis, Oregon, where I subsequently received my Bachelors degree in European Studies from Oregon State University. In conjunction with completing my degree, in 2005 I participated in the University of Tartu’s Prometheus Program in Transition Studies. After living in Estonia, I moved to Vancouver, British Colum-bia where I received my Masters degree in European Studies from the University of British Columbia. At UBC, I focused my studies on Estonian and Latvian citizenship policies, Estonian nationalism and security, and Baltic „Region-buil-ding“. After moving back to the U.S. in 2007, I participated in the Baltic Studies Summer Institute at UCLA, where I improved my burgeoning Estonian language skills. I currently reside in Corvallis, Oregon with my wife Kristana. In my spare time, I enjoy fishing, mushroom harvesting, home brewing, Scandinavian-Finnic folklore and spending time with my good friends and family. -  I’m running as a candidate for the Council because I believe my academic background and personal perspective could prove valuable to the Estonian-American community. In addition, as young Estonian-American, I believe my presence on the Council would be beneficial, providing it with longevity and an intergenerational cohesion. Estonian-related issues have always been a passion of mine, so it would truly be an honor to sit on the Council. JAAK JUHANSOO – Sündinud 1942. a. Põltsa-maal. Omab fotoreproduktsiooni ettevõtet Franklin Massachusettsis. Ta on 39 a. Baltic-American Society of New England juhatuse liige ja endine esimees; kauaaegne Bostoni Eesti Seltsi juhatuse liige, auliige ja endine esimees; ERKÜ mitmekord-ne esinduskogu ja juhatuse liige; XII Eesti rahvusorga-nisatsioonide Kongressi üldkorraldaja; praegune Ülemaailmse Eesti Kesknõu-kogu esimees ja Kanada esindaja. Akadeemiliselt kuulub korp! Fraternitas Esticasse. -  Põhja New England va-jab esindajat. Mul on palju praktikat ja kogemusi eesti organisatsioonidega ja ar-van, et on veel tööjõudu ja ideeküllust selleks pakkuda. HEINO JÕGIS – sündinud 1928. a. Tallinnas, lõpetanud Eesti Gümnaasiumi Augsburgis, Kalifornia Ülikooli Berkeleys (MS). USA õhuväe veteran, instrumentlennu õigustega piloot. Insener (F. ASCE, NSPE) kutseõigustega mitmes osariigis. Juhtinud projekte energia ning keemiatööstuses. Who’s Who in the West, Kes on Kes Eesti lennunduses, jt. Toetanud pidevalt Eesti Lennuakadeemiat lennukirjanduse, õppematerjali ning stipendiumiannetuste näol. San Francisco Eesti Seltsi, Võitlejate Ühingu, EELK Koguduse, Eesti Organisatsioonide Liidu Läänerannikul asutajaliige ning juhatuses, SFEELK endine esimees, praegu nõukogus. Korraldanud Lääneranniku Eesti  Päevi, samuti AABS-i konverentsi Stanfordi ja San Jose ülikoolide juures, Eesti vabaduse taastamisvõitluse ajal viljeles selgitustöö kontakte Kongressis, ÜRO-s ning raamatukogudes. Aitas läbi viia Balti poliitilisi meeleavaldusi Põhja Kalifornia Balti Alliansi kaudu San Franciscos, Ameerika Eesti Heatahtliku Seltsi abiesimehena juhatanud Eesti noortejuhtide õppekülastusi skaut/gaid malevate juurde San Francsisco lähistel. Nõustaja Balti Vabadusliidus (BAFL), EV Valgetähe teenetemärk. EÜS-i Kalifornia Koondise esimees. ERKÜ loodepiirkonna direktor. -  Kandideerib, et toetada vaba Eesti arengut, olla eesti kultuuri, keele ning maine teadlikul kaitsel nii siin kui ka Euroopas, selgitada Kongressis ning avalikkuses Eesti maa ja rahva olemust maailma tasandil, esindada lääneranniku eestlasi ja nende huve ERKÜ piirkonna direktori ülesannete läbiviimisel, püüdes leida rohkem uusi kandidaate Esinduskokku. ARNE KALM – sündinud Tallinnas 1936. Emigreerunud läbi Rootsi U.S.A.-sse 1945. B.S. ja M.S. California Institute of Technology, M.B.A. Harvard. Finantsala spetsialist ning ärijuht USA firmades aastatel 1957-1996. Aktiivne tegelane Los Angeles’e Eesti ühiskonnas. US Liivika auliige. Americans for Congressional Action to Free the Baltic States eestipoolne aseesimees 1962-69. ERKÜ VI ning VII esinduskogu liige, juhatuse liige ning peanõunik läänerannikul 1966-71. Eesti Organisatsioonide Liidu Läänerannikul aseesimees 1961-63, esimees 1997-99, XXIV Lääneranniku Eesti Päevade peakorraldaja. L.A. Eesti Republikaanide klubi mitmekordne esimees ning juhtiv tegelane vabariiklaste poliitilistes organisatsioonides. Aktiivne ärimees Eestis ning investeerimispank AS Cresco nõukogu liige 1995-2006. Juhtis ameerika investorite rahasid Eestisse ning vahendas äritehinguid. Sooritas enam kui 80 ärireisi Eestisse aastatel 1991-2009.Täna-päevani kinnisvara omanik ja arendaja Eestis. Elukoht Arcadia, California, alates 1975. a. Abielus, kolm last, kaks lapselast. Nendest poeg ja pojapoeg elavad Tallinnas. -  Kandideerin Esindus-kogusse, sest erumehena on mul nüüd aega ning ma tahan taas osaleda eesti ühiskonna suuna seadmisel uutes vabades oludes. GILDA KARU – sündis 1. dets. 1951 Oceanport, New Jersey’s. Kasvas üles Lakewoodi ümbruses. Lõpetas Lakewoodi Eesti Täienduskooli, kus ta hiljem ka õpetas. Oli aktiivne gaidides, kus ta sai nooremgaideriks, rahvatantsus ja muudes eesti tegevustes. Lõpetanud Vassar College’i A.B. kraadiga poliitilistes teadustes, olles ülikooli ajal aktiivne Kesk Hudson’i Eesti Seltskonnas, ning lõpetanud ka Chicago–Kent College of Law J.D. kraadiga. Akadeemiliselt kulub korp! Indlasse. Töötas ligi 35 aastat Ameerika Põllumajandusministeeriumis toidumarkide programmis ja enne pensionile minekut Kesk-Lääne rajooni kodanikuõiguste osakonna juhatajana. Elukutselt advokaat. On olnud ligi 30 aastat ERKÜ esinduskogu liige ja mitu aastat ERKÜ juhatuses. Aitas valmistada esimese ERKÜ värvilise voldiku, mis aitas Eestit ja eesti olukorda tutvustada ameeriklastele kui Eesti oli okupeeritud. Tihti avaldanud kirju Eesti kohta ajalehtedes ja kontakti pidanud poliitiliste esindajatega. On ka olnud aktiivne ameerika ühiskonnas. On Kesk-Lääne Balti Koalitsiooni asutajaliige, Faith Lutheran Kiriku nõukogu liige, Arlington Heights ümbruse Naishääletajate Liidu (League of Womens Voters) liige ja Chicago Vassar Klubi nõukogu liige. Elulugu on olnud mitmes „Who’s Who“ raamatus. Elab Chicago äärelinnas Arlington Heights’is abikaasa Fred Foy’ga. -  Tahan edasi töötada ameerika eestlaste huvides. Mul on palju kogemusi ja nüüd olen pensionil ning mul on selleks tegevuseks rohkem aega. Vaatamata sellele, et Eesti on vaba, on ikka karta pahandust idapoolse naaberriigi poolt ja peame olema valmis reageerima sellele. Tahaksin kaasa aidata ERKÜ kakskeelsele tegevusele, et saaksime kaasata rohkem inimesi ja eriti noori, kellel on Eesti päritolu, aga kes ei valda eesti keelt ning hoida neid Ameerika eestlaste ühiskonnas. SIRET KORK - Sündinud 1981. a. Marylandis. Lõpetanud Baltimore Eesti Kooli 1998. a. On õppinud antropoloogiat (BA, 2003) ja majandusarvestust (tunnistus, 2007) Marylandi ülikoolis ja praegu õpib haldusjuhtimist (MPA) finantserialal George Washingtoni ülikoolis. On töötanud 6 aastat USA mereväes finantsanalüütikuna. On Baltimore Eesti Seltsi liige ja selle revisjoni-komisjoni liige. On tegutsenud Baltimore rahvatantsurühmas, laulukooris ja gaidide liikumises. Akadeemiliselt kuulub Korp! Indlasse. -  Soovin säilitada eesti keelt ja kultuuri Ühendriikides. Tahan toetada eesti keele säilimist eesti noortel ja tugevdada sidemeid eesti noorte vahel siin ja Eestis. Soovin toetada eesti keele õpetamist noorematele ja vanematele eesti koolides, laagrites ja kodudes. Tahan, et eestlase identiteet kandub edasi järgmistele põlvkondadele Ühendriikides. MATI KÕIVA – s. 1936 Karksis, Eestis. Lõpetanud Connecticuti Ülikooli insenerina ja Marylandi Ülikooli magistrikraadiga administratiivalal. USA armee kolonel-leitnant; lõpetanud kolm kõrgemat sõjakooli; nüüd erus. Töötanud osariikides ja eraorganisatsioonides juhatajana; praegu pensionär. ERKÜ liige 30 aastat, nendest 18 juhatuse liige ja 9 a. ERKÜ esimees. Esindanud ERKÜ-d Ühendatud Balti Ameerika Komitees. Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuse liige 12 a., Nordic Pressi (Vaba Eesti Sõna kirjastaja) juhatuse liige 7 aastat, nendest 4 esimees. Endine Eesti Skautide Maleva USA-s juht, Connecticuti Skautrühma juht, Connecticuti Eesti Seltsi esimees, Chicago Eesti Kooli juhataja ja Chicago Eesti Maja asepresident. Korp! Fraternitas Estica liige. -  Püüan aidata ERKÜ tegevust nii organisatsioonide koostöös kui poliitilistel aladel. ANTI KÜÜNAL - Olen sündinud Tartus, kus möödusid minu kooli- ja ülikooliaastad. 1991. a, peale põllumajandusülikoolis õppimist, saabusin Ameerika Ühendriikidesse, Virginia osariiki, kus elan tänaseni. Igapäevaselt tegelen võistlushobuste kasvatuse juhtimise ja arendamisega. Vabal ajal on meelistegevusteks matkamine ja sportimine. Viimase aja suurimaks elamuseks oli matk Peruus vanade inkade ehitatud rajal, mille lõpus jõudsime kuulsale Machu Picchule. Eestluse säilitamine on olnud alati olulisel kohal minu elus. Ma olin aastaid Baltimore Eesti koolis õpetaja, andes edasi oma teadmisi eesti keelest ja kirjandusest ning ajaloost. Samuti löön aktiivselt kaasa Eesti kultuurielu arendamisel Washingtoni piirkonnas, lauldes Washingtoni-Baltimore sega- ja meeskooris. Eelmisel aastal esinesime laulukooriga nii laulupeol kui Eesti Vabariigi saatkonna jõuluvastuvõtul. -  Olles elanud juba aastaid võõrsil, soovin jagada oma aastatepikkusi kogemusi ja teadmisi ning veelgi aktiivsemalt lüüa kaasa eestluse toetamisel ja sidemete tugevdamisel Eestiga. ERKÜ pakub selleks just sobiva võimaluse. ALEKSANDER LAMVOL - Sündisin ja kasvasin üles Tallinnas. Nõukogude korra lagunemisel tulin Ameerikasse õppima ja nüüd elan siin alaliselt. Töötan advokaadina Connecticuti osariigis.  Hoian tihedat sidet kodumaaga. -  Kandideerin panustamaks USA eesti kogukonna noorema põlvkonna organiseeritumaks ja aktiivsemaks muutmisesse. JÜRI LINASK - Asusin Ameeerikasse elama Willimantic, CT-i algkooli õpilase eas, olnud lõpetanud Geislingeni Eesti Algkooli 3. klassi. Tegevus eestlusega kulges siin edasi täiendus-kooliga, kirikuga ja seltsiga. Osalesin rahvatantsus, näiteringis ja skautlikus tegevuses, hiljem üksuse juhina. Pääle keskkooli lõpetamist omandasin B.S. kraadi Univ. of Connecticut School of Pharmacy-st 1962. a. ja sellele järgnevalt magistri kraadi botaanikas. Siirdusin Los Angeles’se University California, doktorikraadi saavutamiseks biokeemia erialal. Õpingute vältel jätkasin tegevust sealses eesti ühiskonnas. Erialaline töö viis mind 1969. a. Philadelphiasse, kus töötasin südame preservatsiooni biokeemiliste/füsioloogiliste probleemide lahendamistel. Eestluse töö jätkus - Eesti kirik Philadelphias (hiljem olin esimees), rahvatants, näitering Lakewoodis. Innus-tasime kaht tütart ka eesti keelt kõnelema. Kui Kerstit meelitas pakkumine Lõuna-Florida Ülikoolilt, siirdusin puhkepalgale. St. Peterburgis püüan hoolitseda Kesk-Florida EELK koguduse olemasolu eest esimehena. Olen ERKÜ esinduskogu liige ja Philadelphias elades esindasin ERKÜ-t ÜEKN-i juhatuses. Samas esindasin ERKÜ-t ka meie ülemaailmse organisatsiooni aastakoosolekutel. -  Kandideerin esinduskokku, kuna pean Rahvuskomitee tööd oluliseks meie ameerika-eesti ühis-konna kontakti pidamisel nii omavaheliselt kui ka Eesti riigi ja rahva huvide kaitsel. Samas loodame Kerstiga mõlemad veel anda oma panus, et ERKÜ jõuaks juba kaua arutatud sihile kus meile järgnev generatsioon võtaks üle eestluse töö mille meie pärisime oma vanematelt. KERSTI LINASK -Saabusin Ameerikasse 5-a. lapsena ja kasvasin üles Albany/Schenectady eesti ühiskonnas, kus omandasin ka alghariduse. Lõpetasin Russel Sage College-i B.A. kraadiga. 1967. a. abiellusin Jüri Linaskiga ja siirdusin Los Angeles, CA-sse, kus jätkasin õpinguid UCLA's M.S. kraadi saavutamiseks. Olin tegev sealses eesti ühiskonnas rahvatantsu ja spordiringi koosseisus. Järgnevalt viis elutee Philadelphiasse, kus alustasin tööd õpetajana ja kus sündisid meie kaks tütart Kadri ja Kaari-Liis. Jätkasin tegevust eesti ühiskonnas -  kirikus, rahvatantsus ja täienduskoolis õpetajana, et võimaldada tütardele kakskeelsus. Samas saavutasin Univ. of Pennsylvania juures doktorikraadi embrüoloogia alal. Praegu töötan erakorralise professori staatuses Univ. of South Florida arstiteaduskonnas. Ka Floridas osalen eesti ühiskonnas ja olen jätkuvalt ERKÜ esinduskogu liige. Varemalt esindasin ka Austraaliat ÜEKN-is ja olin stipendiumite komitee liige. -  Kandideerin veelkord esinduskokku, kuna leiame Jüriga Rahvuskomitee olemasolu jätkuvat vajadust ja loodame, et ameerika-eesti ühiskond näeb veel meie "noorema generatsiooni“ panust kaitsmas Eesti huvisid Ühendriikides. Samas loodame aidata ERKÜ edaspidist tegevust sihile, kus järgmine generatsioon võtab täielikult neile pärandatud kohustused oma kätte. MAIA KERSTI LINASK – sündis Connecticutis 26. mail 1973. a. ja praegu elab Lancaster, Pennsylvanias. Haridus: 1995. a. bakalaureuse kraad ajaloo ja kirjanduse alal Harvardi Ülikoolist; 2005. a. magistrikraad rahvusvaheliste suhete alal Johns Hopkins Ülikoolist Washingtonis; praegu õpetab ja kirjutab doktori väitekirja majanduses Johns Hopkins Ülikoolis Baltimores. 1995-2003 töötas arvutitarkvara firmas Bostonis, San Franciscos, ja Charlottes, viimasena direktori ülesannetes. Eesti organisatsioonides on osalenud rahvatantsu rühmades (Jaanik Connecticutis ja  Pillerkaar Washingtonis) ning Connecticuti Eesti Seltsis. Noorena oli palju aastaid kasvandik ja hiljem kasvataja Jõekääru Eesti Laste Suvekodus (Kanadas). -  Tahan ERKÜs esindada nooremat põlvkonda. Tahan ka esindada nende eestlaste vaateid, kes suurematest keskustest kaugemal asuvad, aga kes tahavad siiski eestlaste kultuurist ja organisatsioonidest osa võtta. Pean vajalikuks, et ERKÜ toetab  Ameerika eestlaste orga-nisatsioonide tegevust ja koostööd ning aitab arendada läbikäimist Eestiga. EPP MEISNER – Olen sündinud 1961. a. Tartus, lõpetanud Tartu Miina Härma nimelise Gümnaasiumi ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri eriala 1984. a. Washingtoni, kus praegu elan, tulin 1990 a. 1991-1998 töötasin USA Välisministeeriumi Keelte Instituudis eesti osakonna sisseseadmisel ja esimeste ameerika diplomaatide väljaõpetamisel, teiste hulgas ka suursaadik Melissa Wells. 1998-1999 elasin Kiievis, Ukrainas ja 1999-2001.a Nairobis, Keenias, kus tegelesin maalimisega. Pärast seda korraldasin mitmeid näitusi Eestis ja USA’s. 2001.a-st tagasi Washing-tonis, kus töötan põhikohaga sisearhitektina ja nädalalõppudel õpetan kunstikursuseid tudengitele kolledžis. -  Loodan, et olen piisavalt palju elanud ja näinud maailma, et saaksin mõtteid vahetada olulistel teemadel, mis puudutavad eestlust ja Eestit.
MONIKA ORUMAA CRAIG – Olen sündinud Miamis, Floridas ja kasvasin üles sealses Eesti ühiskonnas. Meil oli oma Eesti Maja, kus õppisin eesti keelt, laulu, rahvatantsu ja tegime jõulu näitemänge. Ma lõpetasin aasta ülikoolis ja siis kolisin 1972. a. Torontosse. Võtsin osa ESTO’st ning jäin sinna elama kaheks aastaks. Sain praktikat juriidilisel alal ja kolisin tagasi Miamisse, kus töötasin advokaadi abilisena. Praegu elan Sarasotas, Floridas, kus olen “paralegal” advokaadi büroos. Armastan kunsti ja mu kõige uuem huvi on ooper. Olen Kesk Florida Eesti Seltsi abiesimees ja väga aktiivne oma kirikus. -  Minu isa ja kasuisa tulid 1947.a. Rootsist 38-jalase kaluripaadiga Ameerikasse ja jõudsid Miamisse. Olen immigrantide tütar ja mu ema, isa ja kasuisa õpetasid mind Eestit armastama. Olen Eestit külastanud 1975. aastast saadik ja olen näinud palju muudatusi. Mul on väga hea suhtlemise võime ja loodan saada võimalust tugevdada sidet meie ja Eesti vahel. Võtan seda suureks auks kui saan ERKÜ-s aidata meie ühise sihi nimel.
MATI OTSMAA – sündinud ja kasvanud Los Angeleses eesti ameeriklasena Maie ja Herman Otsmaa pojana. Lõpetas LA Eesti Kooli ja osales peaaegu igas tolkorral tegutsevas Los Angelese eesti noorte organisatsioonis: LA Eesti skautide trupp 21-s, LA rahvatantsu trupis Kivikasukas, LA Lääneranniku Eesti Päevadel, LA Eesti Noorteklubis ja poliitilistes organisatsioonides toetades vabadust Eestile. Mati oli mitmeid aastaid Eesti koolis klaverimängijaks, kus tema isa Herman Otsmaa oli esimene kooli direktor. Mati lõpetas University of Southern California, saades MBA in International Business & Marketing. Mati asus New Yorki, et tegutseda reklaami alal ja lõi selleks oma firma. Seal osales Mati aktiivselt eestlaste tegevuses. Astus NY Meeskoori ning ühines teatritrupiga, kus tegutses ka tema äripartner Urmas Kärner. Tagasi tulles Läänekaldale, seekord San Franciscosse, alustas Mati jälle SF Eesti kooliga, SF rahvatantsu trupiga ja ta oli mitmeid aastaid SF Eesti Seltsi esimees. Ta oli ka EOLL president ja korraldas 1991. aastal Lääneranniku Eesti Päevi San Franciscos, millest võttis osa ligi 1000 pidulist nii Läänerannikult kui Idarannikult. Ta kohtas  võluvat Silvi Laan’t, kellest sai tema abikaasa. Nüüd on neil kaks toredat last Mikk (15) ja Kai (11). Mati on aktiivne Korp! Vironia liige, kus ta on kasvatanud üle 30 rebase ja aidanud viiel üliõpilasel saada stipendiumi. Mati on EOLL president ja korraldab Lääneranniku Eesti Päevi aastal 2013. Kogu oma äritegevuse ajal on Mati olnud General Manager kahes era-turundusfirmas ja kahes reklaami- firmas. Ta on president enda firmas, Market Direct Inc., mis spetsialiseerub suurte firmade krediitkaartide turundamisele Ühenriikides ja Inglismaal. -  Arvan, et on tulnud aeg  Lääneranniku eestlastel aktiivsemalt osaleda ERKÜ tegevusest, edendades vabadust ja eestlaste sotsiaalpoliitilisi ja ärinduse aluseid kogu maailmas. Olles Eesti ameeriklane, uhkusega ma esitan oma kandidatuuri.
JAAK PEDAK - Olen sündinud 11.04.1951.a. Saksamaal Augsburgis põgenikelaagris. Minu vanemad on Johannes ja Leelo Pedak. 1951. a. emigreerusime USA-sse Baltimore’i. Kesk-hariduse omandasin Baltimore Polütehnilises Instituudis. Lõpetasin  Washingtonis Georgetown ülikooli bakalaureusekraadiga filosoofia ja poliitika erialal. Magistrikraadi linnaplaneerimises omandasin Marylandi ülikoolis. Olen töötanud viimased 22 aastat Fairfax County’s, Virginia osariigis, transpordi planeerimise erialal. Olen abielus, abikaasa on Louisa Pedak. Olen olnud aktiivne liige Washingtoni ja Baltimore Eesti Seltsides. Paljude aastate jooksul olen osalenud eesti skautluses, tegelenud rahvatantsuga, osa võtnud eesti kultuuriprogrammidest ja näitustest, poliitilistest demonstratsioonidest, ülemaailmsetest eesti päevadest (ESTO), KLENK’idest, Lääneranniku Eesti päevadest, New Yorgi Kultuuripäevadest, jne. Olen Baltic Youth Congressi endine juhatuse liige. Praegu olen korporatsiooni Rotalia Washingtoni koondise juhatuses ja Joint Baltic American National Committee (JBANC) juhatuses. Korraldan ka Washingtoni eestlaste maililisti, mille kaudu levitan  ja kuulutan välja eesti ja balti teemalisi artikleid, informatsiooni ja üritusi. -  Terve elu olen olnud aktiivne eestlane sidemetega nii Põhja-Ameerikas kui ka kodumaal Eestis. Tahan aidata ja toetada Eestit ja eestlaste arengut osalemisega  ERKÜ’s.
ELIKO PEDASTSAAR - Olen sündinud ja üles kasvanud ülikoolilinnas Tartus, kus lõpetasin ka keskkooli. Edasine tee viis mind Tallinna, kus omandasin bakalaureusekraadi majanduses ja magistrikraadi avalikus halduses. Magistriõpingute ajal sain võimaluse veeta pool aastat Oslo ülikoolis vahetusüliõpilasena, mis oli suurepärane aeg omandada kogemusi väljaspool Eestit. Töökogemuse olen saanud nii era- kui avalikust sektorist. Taasiseseisvumise esimestel aastatel aitasin üles ehitada ja arendada investeerimis- ja liisingfirmat, mille üks edukamaid projekte on Tallinnas Vabaduse väljakut ehtiv Kawe Plaza hoone. Järgnevalt töötasin EV Rahandusministeeriumis ning osalesin kolme aasta vältel Eesti riigieelarve koostamises ja Eesti fiskaalpoliitika ettevalmistamisel astumaks Euroopa Liitu. Enne Washingtoni kolimist juhtisin ligi 3 aastat Eesti Haigekassa finants ja infotehnoloogia valdkonda, mis andis harukordse võimaluse tutvuda ravikindluse keeruka maailmaga. Eestis töötades õpetasin ka Tallinna Ülikoolis tudengitele majanduse aluseid ja avalike organisatsioonide juhtimist. Sagedased ettekanded ja Eesti positsioonide kaitsmised Euroopa Liidu institutsioonides andsid hea ettevalmistuse tööks minu praeguses ametis Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF-s), kus ma tegelen peamiselt riikide nõustamisega riigirahanduse valdkonnas. Vaba aeg kulub suures osas matkadele USA-s ja kaugemal ning kultuuri nautimisele. - Olles elanud viimased kolm aastat Ameerika Ühendriikides on järjest enam kinnistunud minus tunne, et eestluse säilitamine on ülimalt oluline ja seda saab edukalt teha kui ise aktiivselt kaasa lüüa. Olen avaldanud Eesti meedias paar Eesti ja Ameerika Ühendriikide ravikindlustust võrdlevat artiklit ning samuti mõned korrad asendusõpetajana andnud tunde Baltimore’i Eesti koolis. Kuid sooviksin enam kaasa rääkida eestluse toetamisel. Minu tihedad sidemed Eestiga ja siin omandatud kogemused aitaksid panustada märkimisväärselt ERKÜ töösse.
ARVED PLAKS - Sündinud Tallinnas 1933. a. Põgenesin 1944 Lõuna-Saksamaale koos isa ja emaga. Olime põgenikelaagrites Berchtesgadenis ja Geislingenis. Õppisin Geislingeni Eesti Gümnaasiumis. 1949 siirdusime Ameerikasse. Lõpetasin Connecticuti Ülikooli insenerina. Saavutasin MBA Pacific Lutheran University's. Abielus, kaks last. Töötasin insenerina helikopterite, tuulikute, raketibaaside ja kosmosejaama arendamisel, hindamisel ja viimati kosmosejaama uurimisvõimaluste laiendamisel. Saavutasin AIAA Associate Fellow kraadi. Töö tõttu elanud Connecticutis, Seattles, Huntsville (AL) ja viimaks Houstonis. Olen osalenud iga eesti kogukonna elus, sealhulgas olin kaks aastat Seattle’i eesti kogukonna esimees. Olen osa võtnud kõigist LEP-dest ja ESTO-dest rahvatantsugruppide ja laulukooride koosseisus, samuti osalenud kõigil Eesti üldlaulu- või tantsupidudel alates aastast 1990. Toronto Eesti Meeskoori liige. Sinimägede mälestuskompleksi toetaja. Toimetanud Tallinna Seminari Algkooli õpilaste elulugude albumi ja bülletääni. Toimetasin ja toimetan Geislingeni Eesti Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate elulugude albumit. Kirjutanud artikleid Vaba Eesti Sõnale ja Eesti Elule. -  Tahan anda oma panuse selleks, et kindlustada eesti kultuuri ja seltskonnaelu edendamist ka Ameerika väiksemates eestluse keskustes. Võtmeks on hiljuti saabunud eestlaste kaasamine Eestiga seotud üritustesse ja nende toetuse saamine meie häälekandjate kestmajäämisele.
ERIK PUSKAR - Sündis 1959. a. Philadelphias ja kasvas üles New Jersey osariigis. Erik lõpetas New Yorgi eesti kool ja võttis osa skautlusest ja muust eesti tegevustest. Ta lõpetas Rutgersi ülikooli 1981. aastal majandusteaduse alal ja läks siis edasi õppima Carnegie-Mellon ülikooli, kus ta saavutas magistrikraadi 1983. a. Management and Public Policy alal. Ta astus korporatsioon Rotaliasse 1979. a.  Erikul ja tema abikaasal Lia Mai’l on 4 last ja nad elavad Rockville, Marylandis. Erik töötab praegu majandusteadlasena National Institute of Standards & Technology juures. 2004. aastal sai ta üheks ERKÜ esindajaks Joint Baltic American National Committee (JBANC) juures, kus üritati saavutada Balti poliitilisi eesmärke.  Viimased 4 aastat on Erik olnud ERKÜ juhatuse liige ja laekur. Ta on ka Long Islandi Eesti Kodu majandustoimkonna ja Maryland’i Estonia Exchange Committee liige. - Soovin kandideerida ERKÜ Esinduskogusse, sest eestlaste heaks tegutsemine on mulle väga tähtis ning tahan kaasa aidata sellele tegevusele.
JAAK RAKFELDT - Sündis Stockholmis 25.VIII.46. Tuli perega Kanadasse 1949. a., edasi Ühendriikidesse 1950. a. Alghariduse sai Newfane Central School'is, (1964) Buffalo, NY lähedal. Edaspidise hariduse sai SUNY Geneseo's (B.A. 1968), Syracuse'i Ülikoolis (M.S.W. 1972, M.Phil. 1982, Ph.D. 1983, sotsiaalteaduste aladel), ja Yale'i Ülikoolis (Postdoctoral Fellow, School of Medicine, Department of Psychiatry 1986-1988). Käesoleval ajal Professor, School of Health and Human Services, Southern Connecticut State University's ja Assistant Clinical Professor of Psychiatry Yale University's. Avaldanud üle 50 teadusliku artikli (ka eestikeelseid) omal alal. Loenguid pidanud Tartu Ülikoolis, Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis, Kultuuripäevadel, Tartu Insti-tuudis, Metsaülikoolis, KLENKi Päevadel ning aktusekõnesid Korp! Fraternitas Estica 90. aastapäeval, New Yorgi Eesti Haridusseltsis ja New Yorgis Tartu Ülikooli aastapäeval ning Eesti Vabariigi aastapäeva aktustel. Oli E.L.L.A. (Estonian Latvian Lithuanian Alliance) juhatuse liige. Olnud Rootsi ja Saksamaa delegaat Ülemaailmses Eesti Kesknõukogus (ÜEKN-i). VI Ülemaailmse Eesti Rahvuskongressi korraldava toimkonna liige (laekur) ja Connecticuti Eesti Seltsi Juhatuse liige. ERKÜ XV, XVI, XVII, XVIII ja XIX Esinduskogus. ERKÜ Uus-Inglismaa Piirkonna Direktor. Abielus, abikaasa Kristiga (neiuna Ranna) kaks tütart, Kaili ja Kiia-Mai ja poeg Jaak Kristjan. Akadeemiliselt kuulub Korp! Fraternitas Esticasse. -  Soovin kandideerida ERKÜ Esinduskokku, kuna tahan oma Uus-Inglismaa piirkonda esindada, välis-eestlust säilitada ja kaasa aidata tähtsate Eestiga seonduvate probleemide ja küsimuste lahendamisel.
MARJU RINK-ABEL - Sündinud Geislingenis, Saksamaal, Hildegard ja Evald Rinki tütrena. Lapsepõlve veetis Wilmingtonis, Delaware’is. Lõpetas University of Pennsylvania B.A. kraadiga kirjanduses, ning omab magistrikraade Columbia (raamatukogunduses) ja Marylandi (arvutisüsteemide juhtimises) ülikoolidest. Täiendanud ennast finantsalal University of Virginias. Pensionile minekuni töötas Washingtonis Riigikontrolli Ametis (Government Accountability Office - GAO) a. 1974–2008 mitmel vastutaval kohal, kaasaarvatud raamatukogu, infosüsteemide ja sisekontrolli juhina. Kaua tegelenud organiseeritud eestlusega. Oli Washingtoni Eesti Seltsi juhatuses 1980-88, sellest viis aastat esimehena. On olnud 21 aastat Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides Esinduskogu liige, nendest 12 aastat juhatuses abiesimees ja laekur. Viimased neli aastat ERKÜ esimees. Esindab ERKÜ-t Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuses ja ka Ühendatud Balti Ameerika Komitees, olles viimasel aastal selle president. On Balti Instituudi juhatuses ning Eesti Arhiiv USA-s finantskomitee liige. Esindab ERKÜ-t Kesk- ja Ida Euroopa Koalitsioonis Washingtonis. Kohtunud tihti Eesti saatkonna esindajatega ning USA valitsuse ja Kongressi liikmete esindajatega, arutamaks Eestiga seotud küsimusi. Korraldas kolm organisatsioonide kongressi (Los Angeles, Chicago ja Lakewood), kus arutati ameerika eestlaste tegevust ja probleeme. Akadeemiliselt kuulub korp! Filiae Patriasse. Abielus, üks poeg, elab Kensington, Marylan-dis. -  ERKÜ-s soovib: 1) edasi töötada eestlaste huvide selgitamiseks ja kaitsmiseks Washingtonis, olles löönud häid suhteid Eesti Saatkonna ja ka teiste Kesk- ja Ida Euroopa päritolu esindajatega; 2) arendada kontakte ameerika eesti organisatsioonidega kongresside, töögruppide ja muu tegevuse abiga; 3) tugevdada ERKÜ-t kui ameerika eestlaste keskorganisatsiooni, esindajat, ning toetajat, rakendades kõiki Esinduskogu liikmeid ERKÜ töösse; 4) paremini informeerida ameerika eestlasi ERKÜ tegevusest; ning 5) kindlustada ERKÜ tulevikku Rahvusfondi haldamise abil.
JUHAN SIMONSON – sündinud 1. juunil 1933 Tartus. Elukoht Elva ja Saksamaal baltlaste põgenikelaager Blombergis. Lõpetanud Bridgetoni keskkooli New Jerseys ja Rutgersi ülikooli majanduse ja linnaplaneerimise alal 1956. a. ja Pennsylvania ülikooli magistrikraadiga regio-naalse planeeringu alal 1958. a. Töötanud New Jersey valitsuse juures. Abielus, kaks poega. ERKÜ liige 1966. a. saadik, juhatuse liige 1966-1972, abiesimees 1972-1978, esimees 1978-1996, esinduskogu liige 1996-2010. ÜEKN USA delegatsiooni liige, Eesti Arhiivi Ühendriikides juhatuse liige ning Eesti Skaudi ja Gaidi Sõprade Seltsi Liidu juhatuse liige. Varasemalt Nordic Press juhatuse liige, Seabrook Eesti Seltsi abiesimees, New Jersey eestlaste, lätlaste ja leedulaste komitee sekretär ja ÜBAK president. Lakewoodi Eesti Ühingu revisjonikomisjoni esimees ja Lakewoodi Eesti Skautluse Sõprade Seltsi esimees ning Lakewoodi Pühavaimu Koguduse nõukogu juhatuse liige. Akadeemiliselt kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlaskonda. Aastakümneid on olnud juhtivalt tegev Eesti vabadusvõitluslike aktsioonide läbiviimisel nii USA valitsuse, kongressi, ajakirjanduse ja ühiskonna foorumitel. Võtnud osa mitmest Helsingi lepingu inimõiguste konverentsist nii Euroopas kui Kanadas. Eesti taasiseseisvumise perioodil arendas koostööd ERKÜ ja Eesti Vabariigi juhtkonna ja diplomaatiliste esinduste vahel jm. Algatas USA eestlaskonna ja meie keskorganisatsiooni ajaloolise ülevaate koostamise projektid. Osalenud 43-l ERKÜ esinduskogu aastakoosolekul ja umbes mitmesajal ERKÜ juhatuse ja selle tegevusega seotud koosolekul. Pool sajandit pühendanud Eesti Riigi ja rahva eluõiguse eest võitlusele ja USA eestlaskonna organisatsioonide rahvuslikule tegevusele. -  Ülimaks sooviks on jõukohaselt abistada USA eestlaskonna ja Eesti Vaba-riigi koostöö arendamist, USA eestlaste organisatsioonide tegevuse jätkamist ja nende tegevuse kirjapanemist, Eesti tutvustamist ameerika ühiskonnas ja muud, mida on vajalik teha Eesti ja eestlaskonna huvides.
EDWARD SISAS -  I was born in Brooklyn, NY (New York City) of Estonian pa-rents, my dad having been born in Pärnu, Estonia and my mother in Saaremaa, Estonia. As a child I learned the Estonian language first and then English, teaching some English to my parents. My parents stressed the va-lues of education and as I learned English I began to excel in school.  I graduated college with a BS Degree in Physics, and was drafted into the US Army. Due to education and exam results I was assigned to an Army research unit which helped my career field by develo-ping my research skills while at the same time kee-ping me out of the war zone in Viet Nam. On completion of my tour of duty, I went to work at the Space Center at Cape Kennedy as a Systems Engineer where I witnessed the Moon Launch close up. I continued to work in Mili-tary Electronics Design and Sales for several companies until the collapse of the Soviet Union.  Using my Engineering and Sales background I entered the field of Technical Purchasing where I am at present. In my youn-ger years I was active with the Estonian circle having been to the Estonian College in the Woods (Metsaüli-kool)), a member of Tehno-la , etc. However, on moving out of the New York City area the Estonian circles have become limited and I have become more involved in American civic, volunteer and fraternal organizations. In addition, having been in the military electronics field with active security clearance a visit to Estonia under Soviet control was not an option which I hope to remedy now that my children are grown and on their own. -  I am at that point in my life where I would like to give something back to my country and the younger people of my heritage in promoting the positive values that helped shape me to become a valued citizen through my parents, my teachers and valued senior mentors. I know I will have the tenacity and dedication to performing the position to the fullness if selected. Moreover, I have a diversity of experience encompassing people skills as well as technical skills which have been acquired through work and many volunteer and civic activities.
MARET ANN SISAS  -  I was born in New York City June 30, 1949 to Estonian parents Leonhard and Anne Kips. My father was born in Saaremaa and my mother in Haapsalu, Estonia.  I grew up in College Point, New York, attended the Estonian school in New York City for a few months and as a young adult belonged to an Estonian Sorority in New York City. I received my BA degree in Education from Concordia University in River Forest, Illinois, and then taught for six years. I married Edward Sisas also of Estonian heritage in 1975.  We moved to Shelton, Connecticut where we had two daughters Tiina and Liisa.  Both children atten-ded Estonian School in Connecticut and we lived in Connecticut for 18 years. Due to career opportunities I and my family moved to Horseheads, New York where I changed my career to working with individuals with disabilities through Chemung County ARC. After six years in New York we moved to Frederick, Maryland where I worked for the federal government as an AmeriCorps Program Director (National Service), Marketing Director and with the Social Security Admi-nistration. Now I pursue a career in case management with Big Brothers Big Sisters of Frederick County for 100 children of incarce-rated parents and have also begun an After School Program in a small town of Brunswick for children grades K to 5. I was active in my younger years with the Estonian Women’s Choir, Estonian Sorority, and Estonian gatherings. I have visited Estonia twice and hope to visit sometime in the near future. -   My heritage of Estonia and giving back to my community has always been an important part of my life.  My parents spoke to me in Estonian, I wrote letters to my grandmothers in Estonian, attended Estonian School in New York City and until college attended an Estonian Fraternity.  Once I completed college I married an Estonian. As a family we kept the Estonian Holiday customs in our home, brought our children to Estonian School to learn the language, singing and folk dancing.   I felt that it was always important for us as a family and nation to never forget the struggles and sacrifices of Estonian people. Since I moved to Maryland I have not had the opportunity to become involved with the Estonian society.  I am proud of what I was taught as a child about Estonia, knowledge of the suffering of its people, its values and folklore and it is now my time to give back to the Estonian people and become proactively involved. I feel it is important to keep our Estonian torch burning and to show honor to our heritage especially amongst our young people since they are the future and never let their heritage be forgotten but to move ahead. I believe I have the dedication to performing the position to the fullness if selected.  I have many talents and skills to offer which I have acquired through my career, volunteer and civic activities and would be very proud to share them with others.
SIIRI SUTT -  Olen sündinud 1967. a. Tallinnas. Õppisin Tallinna 7. keskkoolis (praegune Inglise Kolledzh) ning lõpetasin Tartu Ülikooli filoloogia teaduskonna. Olen töötanud õpetajana koolis, giidi ja tõlgina Eesti reisibüroodes ning klienditeeninduse juhina rahvusvahelises laevafirmas. Aastatel 1999-2001 elasime perega Washington DC-s (seoses abikaasa tööga) ning sel perioodil töötasin lepingulise töötajana Ameerika Hääle Eesti osakonnas ning Foreign Service Institute'is eesti keele instruktorina. Viimased 8 aastat olen olnud tihedalt seotud HR valdkonnaga. Töötasin ühes Eesti suurimas HR konsultatsioonifirmas Fontes vanemkonsultandina ning nõustasin nii Eesti kui rahvusvahelisi ettevõtteid personaliotsingu ja -arenduse teemadel. 2009. a. suvel tõi mu abikaasa töö meid taas Washington DC-sse. Olen abielus ja meie peres kasvab 3 last. Ligi 20 aastat olen tegelenud eesti rahvatantsuga ning mõnusaimaks kohaks maailmas pean Muhumaad. Eelmise aasta lõpul ühinesin naiskorporatsioon Indla USA Koondisega. -  Soovin kaasa aidata Ameerika eesti kogukonna ühtekuuluvuse tugevdamisele ning eestluse edendamisele, Eesti tutvustamisele Ameerikas ja maailmas ning Eesti riigi arendamisele. Olen Eestis sündinud ja kasvanud ning minu jaoks on Eesti olevik ja tulevik väga olulised. Elades välismaal, pean eriti vajalikuks hoida sidet kodumaaga.
ERIC SUUBERG -  sündis 1951. aastal New Yorgis. Ta on praegu Browni ülikooli professor Providence’is Rhode Islandi osariigis. On lõpetanud MIT ülikooli doktorikraadiga keemiainseneri ja magistrikraadiga majandusteaduste alal. Kuulub akadeemiliselt Korporatsioon Sakalasse. Professor Suubergil on kauaaegsed, tihedad sidemed Tallinna Tehnikaülikooliga, kus ta valiti audoktoriks 2007. a. Tema teaduslik eriala on energeetika ja ta on rahvusvahelise ajakirja ,,Fuel’’ USA-poolne peatoimetaja. Hiljuti korraldas ta Browni üliõpilasgrupi reisi Eestisse, kus tutvuti kohaliku kõrgtehnoloogia ettevõtlusega. Ta on Bostoni Balti-Ameerika Seltsi juhatuse liige. Abielus ja elab perega Barrington, Rhode Islandil. -  Sündisin ,,vana-eestlaste” perekonda, kus mu ema, isa ja vanaema  olid siin USA’s kohalikes eestlaste organisatsioonides aktiivsed juba alates 1930ndate aastate lõpust. Õnneks oleme jõudnud tagasi samasse olukorda, mis eksisteeris tol ajal – nimelt, võime jälle vabalt liikuda Eesti ja USA vahel. See teeb tugevamaks meie sidemeid Eestiga, aga samal ajal nõuab, et meie siinsed organisatsioonid vastavalt arenevad. Loomulikult näeme kurbusega, kuidas paljud meie pagulusaja ,,kandvad jõud” on kadunud ja muidugi meie siinsete organisatsioonide püsivuse küsimusi peame alati silmas. Minu kindel siht oleks, et ERKÜ ikka toetaks siinsete eestlaste organisatsioonide tegevust, kus iganes see meie USA eestlaskonnal võimaldab oma eesti juuri tugevdada.  Meil tuleb kaasata neid, kes on siin pikemalt elanud ja neid, kes on meie USA eestlaste perega liitunud viimastel aastatel. Samas tuleb meil järjekindlalt tagada, et siin USA ühiskonnal ja valitsusel oleks selge ja õige pilt Eestist, mille alusel võivad jätkuda riikidevahelised tugevad suhted.
JÜRI TULTS – Sündinud 8. märtsil 1933 Tallinnas. Põgenenud vanematega Saksamaale 1944. a. ja elanud Geislingeni laagris 4 aastat. Lõpetanud Geislingeni Eesti Gümnaasiumi 3. klassi 1949. a. kevadel. Laagripäevadel olnud pidevalt aktiivne skautluses. Emigreerus vanematega 1949. a. USA-sse. Lõpetas Purdue ülikooli Indianas elektrotehnika alal 1954 BSEE ja 1955 MSEE kraadiga. Siirdus RCA firma teenistusse Princeton, New Jersey’s. Alates aastast 1978 töötanud samale firmale Indianapolis, Indianas kui „Principal Engineer“ kuni erruminekuni 1998. a. Lesk ja ühe lapse isa. Korp! Fraternitas Estica vilistlane. Indianapolise Eesti Seltsi juhatuses viimased 30 aastat. ERKÜ liige alates 2003 a. Geislingeni Eesti Gümnaasiumi endiste õpilaste bülletaani toimetaja. Aastal 2008 ilmunud „KLENK viiekümne aastane!“ juubeli väljaande autor ja toimetaja. -  Esinduskogu liikmena olen otseses kontaktis esindajatega suurematest eestlaste keskustest USA ida- ja läänerannikul. See võimaldab kohalikul suhteliselt väikesel eestlaskonnal Indianas ja naaberosariikides olla minu kaudu informeeritud ERKÜ tegevusest ja sihtidest. Samuti olen Esin-duskogu liikmena oma kohaliku eesti ühiskonna häälekandja.
KÄRT ULMAN CLANCY - Sündisin ja kasvasin Tallinnas arhitektide perekonnas. Omandasin ka ise arhitektuurialase kõrghariduse, õppides Eesti Kunstiakadeemias sisearhitektiks. Arhitektina töötasin aga ainult mõned aastad ning alates 1992. aastast olen ma tegev ajakirjanduses ja fil-mi- ja televisioonimaailmas. Ma töötasin Eesti Televisiooni uudistesaates rahvusvaheliste uudiste toimetajana ja lühikest aega enne Ameerikasse tulekut ka uudisteankruna, tehes samal ajal produtsendina kultuurisaateid ja osaledes mitmes rahvusvahelises filmiprojektis. Ajakirjandust ja filmi õppisin ma lisaks Balti Meediakeskuses (Bornholm, Taanis) ja  Euroopa Ajakir-janduskeskuses (Maastricht, Hollandis). Alates 1999. a. elan ma New Yorgis, alates 2005. a. septembrist olen ajalehe Vaba Eesti Sõna peatoimetaja. Olen alates 2004. a. aktiivselt osalenud New Yorgi eesti ühiskonna elu juhtimisel, olles New Yorgi Eesti Haridusseltsi juhatuse liige (2004-tänaseni) ja Eesti Kultuurfondi Ameerika Ühendriikides juhatuse liige (2005-tänaseni), kuulun The Nordic Pressi juhatusse. Õpetasin ka New Yorgi Eesti koolis 3 aastat. Olen olnud New Yorgi Eesti Kultuuripäevade peakorraldaja viimased 6 aastat (2005-2010). -  Ma soovin kaasa aidata Ameerika eesti ühiskonna elu korraldamisel ja siinse diasporaa kultuuri säilitamisel ka noorema põlvkonna jaoks; arvan, et minu teadmistest ja kogemustest on selleks kasu.
HENNO UUS – sündinud 1931.a. Võrus. Lõpetanud Wyomingi Ülikooli insenerina. Omab magistrikraadi majandusteaduses. Teeninud 22 aastat USA lennuväes. Lõpetanud mitmed kõrgemad sõjakoolid. Vietnami sõjas lennanud üle 100 vaenulennu. Vääristatud mitmete aumärkidega. Praegu erus majori auastmes. ERKÜ esinduskogus alates 1987. Olnud aastaid ÜEKN juhatuse liige, praegu aseesimees. Juhatuse liige Eesti Vabadusvõitlejate Keskuses ja Eesti Arhiivis Ühendriikides. Connecticuti Eesti Võitlejate Ühingu abiesimees. Eesti Ohvitseride kogu USAs esimees. Eriti tegev olnud Eesti sõjameeste ajaloo jäädvustamisel, aidates kaasa mitme uurimuse ilmumisega. Viinud lõpule Auraamatu Teises maailmasõjas langenud Eesti Vabadusvõitlejaile  trükis ilmumisele. Andmete kogumine ja avaldamine kestab kogu aeg edasi. -  Iga eestlane välismaal on oma rahva saadik, kelle ülesanne on tegutseda Eesti rahva õiguste ja rahvusliku kultuuri kaitsel. See tegevus on tunduvalt efektiivsem kui eestlased on koondunud organisatsioonidesse nagu ERKÜ, et esinduskogus ühiselt koostöös tegutseda.
AIRI VAGA – Sündinud Helsingis, Soomes. Õppinud eesti keelt Helsingi Ülikoolis. Lõpetanud Ülikooli 1965. a. Abielus, 3 täiskavsanut last, 4 lapselast. Elanud väliseesti ühiskonnas Rootsis, Kanadas, USA’s. Olnud eesti kooli õpetaja Vancouveris, eesti ajalehe toimetaja Ühendriikides, aktiivne eesti kogudustes igal asukohamaal. -  Minule on tähtis eestluse säilimine (välismaal) USA’s elavate eestlaste keskel. Olen varem kuulunud ERKÜ Esinduskokku ja osalenud Esinduskogu koosolekutel nii ajakirjanikuna kui ka Esinduskogu liikmena. Aitan eestlusele kaasa eesti kogudustes, ajakirjanduses, arhiivis ja mujal eestlaskonna tegevuses.
MARKUS VAGA - Sünd. Soomes 1968. a. Õppinud Eesti koolides Stockholmis, Göteborgis, lõpetades alg- ja keskkooli Vancouveris, Kanadas. Lõpetanud New School University meedia alal ja E.E.L.K. Usuteadusliku Instituudi usuteaduse alal. E.E.L.K. USA Esimese Praostkonna vikaar-õpetaja ja E.E.L.K. Seabrooki koguduse asetäitja. Digitaal-loominguline direktor, reklaamifirmas Biolumina, NY. ERKÜ Esinduskogude (XVI/XVII/XVIII/XIX) liige ja NY/NJ piirkonna direktor. Osalenud eesti skautluses Rootsis, Stockholmis Karu lipkonnas ja Göteborgis. Akadeemiliselt kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi. -  Kandideerin esinduskokku, sest usun et eestluse säilitamine Ühendriikides ja välismaal on jätkuvalt tähtis töö. Meie väikerahvas elab igas maailma nurgas, aga meie keel ja kultuur ja kodumaa-armastus hoiab meid kõiki koos. Lisaks, nii kaua kui meie suurnaaber võib ähvardada meid oma ülbe käitumisega, on tähtis, et meie häält kuuldakse Eesti liitlaste valitsustes. Usun, et ERKÜ saab seda efektiivselt teha Ameerikas, Washington DCst kuni kohaliku omavalitsuseni.
ILMAR VANDERER – s. 1968 ja kasvanud Amee-rikas. Aktiivselt toetanud USA eestlaste ühiskonna tegevust, muuhulgas olles ESTO ’92 korraldava komitee liige ja reklaamijuht, ERKÜ Esinduskogu liige 1994. a. saadik ja ERKÜ juhatuse liige noorte tegevuse alal 1998. a. saadik. Kaasnevalt olnud juhatuse liige NYEHS-is, Lakewoodi Eesti Ühingus, The Nordic Press’is, EELK Bergen County Koguduses, Korp! Frat. Estica USA Koondises. 2005. a. saadik nõustanud Jim ja Maureen Tusty’t “The Singing Revolution“ dokumentaalfilmi rahastamise, lavastamise ja turustamise suhtes. Juhtisin filmi meediareklaami Ameerika publikule. Aktiivselt toetanud Balti-Ameerika organisatsioonide tegevust ja koostööd, kaasarvatud JBANC-i Balti konverentsid, US-Baltic Foundation’i rahakogumise üritused, Baltic Institute’i reaktiveerimine ja Victims of Communism Memorial Foundation’i rahakogumise üritused. Olen NYEHS Eesti Kooli parim lõpetaja 1985. a. ja lõpetasin Duke University 1990. a., õppides poliitilist teadust, meediat, kommunikatsiooni ja filmiteadust ja ajakirjandust. Jätkasin õpinguid New York University rahvusvahelise äri- ja finantsprogrammis. Elukutseline meedia ja kommunikatsioonispetsialist. Muuhulgas töötanud suuremates Ameerika muuseumites, USA Senati kampaanias ja meedia/reklaami erafirmades. Oma loodud firma Baltic Business Information Network (1995-1998. a.) edutas äritegevust, kaubandust, investeeringut ja turismi Eesti ja Ameerika vahel. -  Tahaks jätkata oma ERKÜ tegevust, mõeldes USA eestlaste ühiskonna nooremale põlvkonnale, kes kunagi juhivad meie tegevust ja aitavad kaasa Eesti raskelt saadud vabaduse  kindlustamisele. Vaadates tulevikku, on väga palju tööd juba tehtud Ameerika eestlaste rahvusliku tegevuse jätkamiseks, kuid siiski on väga palju tööd selleks veel vaja teha. Nõnda kandideerin ERKÜ XX Esinduskogu liikmeks.
TÕNU VANDERER - Sündisin Rakveres teise lapsena Adele ja Rudolf Vandereri perekonnas. Alustasin Assamalla algkoolis 1940; 1944. sept. pôgenesin vanematega Saksamaale, hiljem elasin Geislingenis, kus lôpetasin algkooli ja 2. klassi gümnaasiumis. 1949. emigreerusin USA’sse - Seabrooki, lôpetasin Bridgeton High Schooli 1951, USA armees Koreas 1953 – 1955. Õppisin Temple Tech. Inst., töötasin era firmades, lôpetasin Chicago Technical College’i 1965. Töötasin arhitektina Port Authority NY & NJ kuni 1997, oma ettevôttes tänaseni. Litsensiga arhitekt NY, NJ, CT, ja VT osariikides. Abielus Tiiu-Mai Grönberg’iga, lapsed Ilmar ja Aino-Liis. Olin NY Eesti kooli ôpetaja 15 aastat, millest 5 a. kooli juhataja, ja NY EHS auliige. Olin ERKÜ juhatuse liige ja olen praegu esinduskogu liige. Olen aktiivne rahvuslikus välisvôitluses, 9 aastat LEÜ esimees, eesti akadeemilise pere juhtkonnas ja Frat. Estica vilistlane. - Kandideerin Esinduskokku, et kaasa aidata ERKÜ töös Välis-Eestluse ja Eesti Iseseisvuse järjepidevusse ja demokraatia vastaste elementide paljastamisse.
VIIU VANDERER – Alustasin kooliteed New Jersey’s ja lõpetasin Rutgers University College/BA Sociology. Töötasin üle 22 aasta AT&T firmas, kuni varase pensionile minekuni, kuid olen nüüd tagasi tööl Colgate-Palmolive firmas. Kasvades üles, osalesin noorte organisatsioonides; gaidid, laagrid, rahvatants, võimlemine, laulukoor, kirik (leer), spordiüritused, ESTO’del esinemised, tea-ter, akadeemiline kuuluvus: korp! Filiae Patriae, jms. Hiljem kuulusin NYEHS’i juhtusse ja õpetasin NY Eesti Koolis. Aastast 1997 töötasin Lakewoodi Eesti Ühingu juhatusega, toime-tades nende Lakewoodi Ekspressi 13. a. ja õpetades sealses eesti koolis. Olen kuulunud ERKÜ’sse üle 20-a. ja osalenud mitmetel konverentsidel ja poliitilistel aktsioonidel. Olen aidanud korraldada mitmeid rahvuslikke üritusi, aktuseid, tähtpäevi, jms. Aastast 2001 oleme taastanud isa talumaja Eestis ja püüdnud arendada Lääne-Virumaa maaelu. Samuti olen osa võtnud mitmetest laulupidudest Eestis ja paljudest konverentsidest/üritustest. - Osalen mitmes organisatsioonis ja liigun palju ringi, tutvun paljude USA eestlastega ja sooviksin nende seisukohti viia ka ERKÜ organisatsiooni. ERKÜ peaks peegeldama mitmekesiseid rahvuskaaslaste mõtteid ja tõekspidamisi. Ameerika eestlaskond on mulle palju andnud üles kasvades New Jersey’s ja soovin kaasa aidata ERKÜ töös nii palju kui võimalik. Peale Eesti taasiseseisvumist külastan Eestit tihti ja leian alati võimaluse seal tutvustada väliseestlaste panust. Soovin jälgida meedias kajastatud eesti ajaloo käsitamist ja pidurdada võltsimist. „Eesti asja“ ajamine on maast madalast olnud südamelähedane ja teisiti ei oskaks üldse ette kujutada.
URMAS WOMPA - Sündinud Torontos, abielus, kahe noore lapse isa; Ülikool Cornell B.Arch ja University of Chicago MBA; CFA; elukutseliselt panganduse/finants sektori aktsiate uurija/investeerija. Osa võtnud kohalike eestlaste tegevusest Torontos, Lakewoodis, Ithaca’s, Baltimore’is, Chicagos, Hartfordis ja New Yorkis erinevatel aegadel – näiteks Eesti Kunstide Keskus, Metsaülikooli juhtiva komitee liige, AABS’i toetaja, hiljem peamiselt tegev inimõiguste ja rahvusvahelise poliitika alal (Batun’i juhataja 14 aastat ja Genfis esindanud Balti küsimusi neli korda), vabatahtlik tööjõud Eesti Vabariigi ÜRO Esinduses 1991-1995 esimese sekretäri tiitliga. ERKÜ liige umbes 20 aastat. -  Soovin toetada ERKÜ ja JBANC ettevõtteid USA ja globaalse eestlaskonna huvides.

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo